Search

Shri Jambha nathji

Shri Jambha nathji

Shri Jambha nathji

Guru: Shri Shambhujati Guru Gorakshanathji.
Panth: Mannathi. 
Place: Djalapur, Rajastan. 
Sadhana: Vaishnavi bhakta sadhana, dhyana yoga from hatha yoga, gyana yoga, urdhva dhanurasana siddhi. 
Tapasya: mind and feels control, asketism. 
Deeds: bhakti yoga, pravachana.

Back to the list