Search

Shri Praudha nathji

Shri Praudha nathji

Shri Praudha nathji

Guru: Shri Siddha Yogi Bhartrihari nathji 
Panth: Bhartrihari Vairag 
Place: Ujjain (Madhya Pradesh). 
Sadhana: hasta-padangushtha-shirshasana siddhi, siddhasana, avadhoot-sadhana. 
Tapasya: avadhoot-tapasya in Madhya Pradesh, Gujarat, Panjab, Rajasthan etc. 
Deeds: spreading of dharma of Gorakshanath and Nath-Sampradaya.

Back to the list