Buscar

Shri Gaurav nathjji

Shri Gaurav nathjji

Shri Gaurav nathjji

Guru: Shri Siddha Yogui Matsyendranathji  
Panth: Kapalika (Аghor) 
Lugar: Bihar. 
Tapasya: Los Himalayas, Assam, Manipuram, Nagalend. 
Sadhana: jñana-dhyana yoga, samadhi-sadhana, kandharasana siddhi. 
Actividad: impartía dharma y manifestaba siddhis.

Back to the list