Meklēt

Par mums

Šis interneta resurss, ko izveidojuši Guru Yogi Matsyendranaths Maharadžs un viņa skolnieki, paredzēts lai paplašinātu tādu cilvēku loku, kas interesējas par Nathu tradīciju un klasisku jogu, kā Garīgo ceļu.

Nathu tradīcija (Natha Sampradaja) - sena autentiska jogas tradīcija. Tās pamatlicējs – Guru Gorakšanaths – ko Indijā pielūdz kā Šivu. Mahajogs Gorakšanaths skaitās HaTha jogas izveidotājs, ko tagad praktizē visā pasaulē.

Gorakšanatha jogas mācības principi, pateicoties to universalitātei, ir nemainīgi aktuāli un nav atkarīgi no praktizētāja reliģiskajiem uzskatiem. Tieši tāpēc šī mācība ir pārstāvēta gan budiskajās, gan musulmaniskajās valstīs, kā arī Eiropā, Brazīlijā, Austrālijā, ASV, Izraēlā un post Padomju Savienības telpā.

Yogi Matsyendranatha Maharaj

Atkarībā no zināšanu līmeņa, tās sekotāji saņem dažādas iniciācijas (dikšas) no dažādiem, atzītiem līnijas garīgajiem skolotājiem - Guru. Krievijā, pirmais kas saņēmis visas iniciācijas, bija Sri Guru Yogi Matsyendranath Maharaj ( jogijs Matsyendranaths vai Matsyeshvarnaths). Viņš ilgu laiku dzīvojis Indijā Nathu vidū, dziļi izstudējot tradīciju un sekojot Guru norādījumiem, kā rezultātā saņēmis Guru statusu un Sampradajas atzinību. Ar viņa Čoti Guru labvēlību un svētību, kā arī tradīcijas Patriarha Sri Avedjanatha, Patriarha Sri Čandanatha, Sri Yogi Aditjanatha svētībām, Guru Matsyendranaths un viņa skolnieki pārstāv Nathu tradīciju aiz Indijas robežām, Krievijas, Baltijas un citu aizrobežu valsu teritorijā.

Pašlaik Yogi Matyendranatham ir ap simts skolnieku dažādās valstīs, daļa no tiem saņēmuši Aughara vai Daršani iniciācijas. Saskaņā ar tradīcijas normām, Daršani iniciāciju saņēmušie Nathi, paši ir pilntiesīgi Guru, un ar Nathu garīgās kopienas atbalstu, ness sevī tradīciju, kultivējot vienotības garu ar Indijas Nathiem un Paramparas garīgo mantojumu.

Krievijas  teritorijā tradīciju pārstāv sekojoši skolotāji : Guru Yogi Allamanath Maharaj (Maskava), Guru Yogi Lokanath Maharaj (Čeļjabinska), kā arī vienīgā sieviete-Guru Yogi Lakšminath Maharaj (Maskava), kura pateicoties savas Čira Guru svētību un pilnvarām, iniciē un var nodot Sanjasu (mūka statusu) sievietēm Nathu līnijā.

Bez tam, Guru Matsyendranatha skolnieki dzīvo un attīsta Sampradaju Izraēl, ASV, Latvijā, Spānijā, Polijā, Itālijā. Nesen Rīgā, Latvijā, tikai atklāts Guru Gorakšanatha Mandirs/templis ( www.facebook.com/GuruGorakhnathMandirRiga ), kur notiek regulāri arati, pudžas rituāli, ugunsrituāli - Homa, HaTha jogas un meditācijas nodarbības u.c. pasākumi, kas veicina un stiprina Nathu kopienas un tradicionālas jogas kā garīgā ceļa prakšu nostiprināšanos Latvijā un Baltijā.

Visās šajās valstīs, Guru Matsyendranaths un viņa skolnieki regulāri organizē un vada seminārus, satsangus un tikšanās ar pazīstamiem Natha Sampradajas skolotājiem, lai visi interesenti varētu tuvāk iepazīties ar šo autentisko jogas tradīciju.

Bez šīs lapas, eksistē arī citi interneta resursi, veltīti šai tēmai (kā krieviski, tā arī citās valodās), kuri informācijā papildina cits citu. Tā arī regulāri tiek tulkoti, publicēti un izdoti drukas un video materiāli, kas popularizē un iepazīstina ar tradīciju. Eksistē unikāls forums, kurā tiek runāts par tradīciju, kur notiek dzīva komunikācija starp visiem interesentiem, skolniekiem un Guru Matyendranathu Maharadžu.