Meklēt

Šri Gadžabeli Gadžakantharnaths

Šri Gadžabeli Gadžakantharnaths

Šri Gadžabeli Gadžakantharnaths

Kad Parvati piedzima dēls – Ganeša, visas Devatas atnāca ar viņu apsveicināties. No visiem kas ieradās, tieši Šivas Adinatha garīgais spēks viņu pārsteidza un viņs lūdz viņam dot Natha Jogina dzimšanas formu. Adinaths pareģoja, ka viņš piedzims uz Zemes, kur to sauks par Gadžabeli Gažakantharnathu un tieši viņam būs veltīta spirmās lūgšanas pie citu Devatu pielūgšanas. Adinathjs pareģoja, ka Ganeša sasniegs dižas zināšanas, pēc kā izplatīt HaTha jogu, kura ved uz atbrīvi (mokšu).

Kādu reizi, Guru Gorakšanaths, veicot ceļojumu pa visām pasaulēm, apmeklēja Ganeša loku un nodeva iniciāciju Ganešam. Pēc kā, pārvēršoties par jogiņu, pēc Gorakšanatha lūguma, devās uz Zemi. Tur viņš veica sūru askēzi, kā rezultātā kļuva par jogas aizbildni un jogas zināšanu nesēju.

Rajsturojums: Akaša svarupa, Ganeša avatars.       
Guru: Omkar Adinnath Ji.      
Panths: Šiva Jogi (Kanthar Pantha dibinātājs).         
Atrašanās vieta:Gudžarata, Kanthara, piejūras rajoni.   
Sadhana: kanthari asana.  
Darbi: laba ietekme uz cilvēku apziņu, pateicoties jogas zināšanām.
Mantra: oṁ śrī gajabelī gajakanthara nāthāya namaḥ


Atgriezties pie saraksta