Buscar

Shri Balagundai nathji

Shri Balagundai nathji

Shri Balagundai nathji

Guru: Shri Shambhujati Guru Gorakshanath ji. 
Panth: Aii. 
Lugar: Karnal kshetra, Gorakh Tilla Pakistan. 
Sadhana: Gorakshasana siddhi, Shunya-samadhi, Kundalini sadhana, todos siddhi de yoga. 
Tapasya: Gorakh-Tilla (Pakistan), Gadval en los Himalayas, Badrinath, Kedarnath, Karnal Haryana, Rajastan, Penjab.
Actividad: Guru-seva, tapasya, ejemplo ideal de bhakti-yoga, siddhi en hatha-yoga (milagros).

Back to the list