Buscar

Shri Manasai nathji

Shri Manasai nathji

Shri Manasai nathji

Guru: Shri Siddha Yogui Bhagai nathji  
Panth: Аii 
Lugar: Mathura, Agra (Uttar-pradesh). 
Sadhana: perfección en gomukhasana, matsyendrasana, vajrasana. 
Tapasya: avadhut-tapasvi (jata-sadhana) en Haryana, Uttar-pradesh, Panjab y otros sitios. 
Actividad: hatha-yoga sadhana, infusión de dharma atraves de jñana-yoga tapasya.

Back to the list