Meklēt

Guru parampara

Sanskritā „Parampara” nozīmē nepārtraukta rinda, līnija, skolotāju un skolnieku ķēde induiskajā reliģijā. Visiem tradicionāliem Guru ir noteikta skolotāju Parampara, par kuru no skolotāja skolniekam tiek nodotas zināšanas un prakses, kā arī realizācijas spēks, ko akumulējuši visi šīs līnijas praktiķi, kas sniedz atbalstu Sadhanā.

Natha Sampradaja (Nathu Tradīcija) sastāv no 12 pamat panthiem. Katram no tiem ir sava Guru Parampara, kur aparasti nāk no Adinatha, Matsyendranatha vai Gorakšanatha. Katra pantha ietvaros var eksistēt daudzi atzarojumi Guru Paramparai. Tas sasitīts ar to, ka gan pantha dibinātājs, gan tā skolnieki varēja mācīties pie vairākiem Guru, kas tradīcijā ir pieņemts, pie kam tie var būt no dažādiem panthiem. Ir gadījumi, kad Nathu Guru var atrast Siddhu Guru sarakstos, tantras, Vaišnavu un pat budisma līniju Paramparu sarakstos. Tas ir normāli, jo Natha Sampradajas sekotājs var būt jebkuras reliģijas pārstāvis.

2004. gadā Guru Yogi Matsyendranaths Maharadžs tika iniciēts par augharu un kļuva par Sri Guru Mitleshnatha Maharadža skolnieku, kurš pieder pie Dharma Pantha (Devi Patan, Indija). Sanjasu (daršani, mūka iniciāciju) saņēma no čira Guru Yogi Devnatha Maharadža (AI Panths). Saskaņā ar Sampradajas noteikumiem, pieņēma Guruji Mitleshnathu Maharadžu kā savu Mula (pamat) Guru un Dharma Panthu kā savu pamat Panthu.

Zemāk dotas divas Guru Matsyendranatha Paramparas Dharma Panthā. Pirmā saistīta ar tantriskajiem skolotājiem :

Adinaths → Atrinaths → Dattatreja → Džanardana → Eknaths → Nitjananda → Krišnananda → Višibananda → Muhranaths → Rangnaths → Gopalnaths → Balabhadranaths → Dilvarnaths → Sundarnaths → Brahmanaths → Gambhirnaths → Digvidžajanaths → Navaminaths → Kamalnaths → Mitleshnaths → Matsyendranaths

Citā iniciāciju līnijā, kura attiecas tikai uz Nathu tradīcijas skolotājiem (dati iekavās nozīmmēe periodu kat Guru bijis Mahants-tempļa pārvaldnieks):


prmp01adinath.png
Adinaths

prmp02matsyendranath.png
Matsyendranaths

prmp03ghorakshanath.png
Gorakšanaths


prmp04viranath.png
Mahants Yogi Viranaths
(1576-1670)

prmp05priyanath.png
Mahants Yogi Prijanaths
(1670-1758)

prmp06balaknath.png
Mahants Yogi Bolakhnaths
(1758-1786)

prmp07manasanath.png
Mahants Yogi Manasnaths
(1786-1811)

prmp08santoshnath.png
Mahants Yogi Santošnaths
(1811-1831)

prmp09mahirnath.png
Mahants Yogi Mahirnaths
(1831-1855)

prmp10gopalnath.png
Mahants Yogi Gopalnaths
(1855-1880)

prmp11balabhadrnath.png
Mahants Yogi Balabhadrnaths
(1880-1889)

prmp12dilvarnath.png
Mahants Yogi Dilvarnaths
(1889-1899)

prmp13sundarnath.png
Mahants Yogi Sundarnaths
(1899-1906)

prmp14brahmanath.png
Mahants Yogi Brahmanaths
(1906-1934)

prmp15gambhirnath.png
Mahants Yogi Gambhirnaths

prmp16digvidzhayanath.png
Mahants Yogi Digvidžajanaths
(1934-1969)

prmp17navaminath.png
Guru Yogi Navaminaths
(1969-1980)

prmp18kamalnath.png
Guru Yogi Kamalnaths
(1980-1999)

Guru Yogi Mitleshnaths
Guru Yogi Mitleshnaths
(1999)

prmp20matsyendranath.png
Guru Yogi Matsyendranaths
(2004)