Meklēt

Deviņi Nathi Mahsidhi

Šri Adinaths Šri Adinaths

Pirmais diženais Guru skaitās Šiva Adinaths, viņš ir Džoti-svarupa (transedentās gaismas forma). Šivam sākotnēji nav nekādas formas, viņu bieži saista ar tukšumu un bezrobežas gaismu (prakašu), viņš – čit-šakti, bezrobežu Augstākā Apziņa... 

Lasīt vairāk...

Šri Matsyendranaths Šri Matsyendranaths

Gorakšanatha skolotājs, viņš skaitās Maya-svarupa kā arī Matsja-svarupa vaišnavu-mathā (Višnuītu virzienā), tā kā Matsyendranaths tulkojumā no sanskrita nozīmē „zivs valdnieks”. Ar zivi, kurā atradās Matsyendranaths, domāts esamības okeāns, ko arī sauc par kula...

Lasīt vairāk...

Šri Šambhudžati  Guru Gorakšanaths Šri Šambhudžati Guru Gorakšanaths

Gorakšanath Dži, Matsyendranatha skolnieks, Nathu tradīcijas dibinātājs un jogu aizgādis. Viņš pārspēja savu Guru garīgajā realizācijā. Gorakšanaths – Šiva-savrupa (Šivas forma), viņu Nathi pielūdz visvairāk no visiem Nathiem un Devatām...

Lasīt vairāk...

Šri Ačala Ačambenaths Šri Ačala Ačambenaths

Šri Ačala Ačambenaths Dži pazīstams tradīcijā kā Ananta Šeša avatārs un alķīmijas Guru. Joga-vidjā (jogas zināšanās) viņu iesvētīja Šiva Adinaths, kā pateicību par tā vienu pakalpojumu...

Lasīt vairāk...

Šri Čauranginaths Šri Čauranginaths

Eksistē leģenda par to, kā Šiva izdzēra Halahala indi, kas noveda pie Čandras iniciācijas par Nathu, nemirstīga jogiskās formas saņemšanu. Tajā laikā Čandra-mēness atradās Šivas galvā, un tieši viņš neļāva indei izplatīties galvā, kamēr Ananta Šeša (čūska) aizsargāja Šivas ķermeni, saspiežot kaklu. Pateicībā par tādu rīcību Adinaths iniciēja Čandru par Natha Joginu, tā pat kā Ananta Šešu...

Lasīt vairāk...

Šri Gadžabeli Gadžakantharnaths Šri Gadžabeli Gadžakantharnaths

Kad Parvati piedzima dēls – Ganeša, visas Devatas atnāca ar viņu apsveicināties. No visiem kas ieradās, tieši Šivas Adinatha garīgais spēks viņu pārsteidza un viņs lūdz viņam dot Natha Jogina dzimšanas formu. Adinaths pareģoja, ka viņš piedzims uz Zemes, kur to sauks par Gadžabeli Gažakantharnathu... 

Lasīt vairāk...

Šri Santošnaths Šri Santošnaths

Radies no uguns staba Višnu un Brahmas strīdalaikā, Gorakšanaths pareģoja Višnu, ka tas inkarnēs uz Zemes karaļa ģimenē un kļūs par Karali. Pēc Gorakšanatha norādījumiem, viņiem būs jāatsakās no troņa un greznības un jāveic askēze (tapasja) Kašmiras rajonā...

Lasīt vairāk...

Šri Satjanaths Šri Satjanaths

Satjanatha (Brahmas inkarnācijas) iniciācijas stāsts ir saistīts ar leģendu. Višnu un Brahma saderēja, kurš no viņiem ir varenāks. Strīda laikā negaidīti parādījās Šiva Adinaths bezgalīga uguns staba formā...

Lasīt vairāk...

Šri Udaijanaths Šri Udaijanaths

Guru, caur kuru visaugstākajā mērā izpaužas šakti spēks, sauc par Udaijanathu. „Udaija” nozīmē saullēkts. Udaijanath nozīmē augšupceļošos Kundalini spēku. Tā ir Šakti-svarupa un ir Visuma spēkas, kas formē visus garīgos un materiālos ķermeņus, ieskaitot paša Šivas...

Lasīt vairāk...