Search

Shri Gahini nathji

Shri Gahini nathji

Shri Gahini nathji

Guru: Shri Shambhujati Guru Gorakshanathji 
Panth: Varkari 
Place: Trayambakeshvara (Kanaka village) - Maharashtra 
Sadhana: Unmani, Bhakta rasamrita sadhana, hasta kachhavasana perfection. 
Tapasya: Trayambakeshvar (Maharashtra), Bengal, Gujarat, Karnataka, Andhra and other 
Deeds: founder of Vaishnavi Varkari Sampradaya, bhakti yoga propagation.

Back to the list